สีย้อม Reticulocyte Stain 50 ml.

฿910.00

รหัสสินค้า: LAB-RETI-450ML หมวดหมู่: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share from This to your
สีย้อม Reticulocyte Stain 50 ml. (In dropping bottle) “สีย้อมเรทติคิวโลไซต์”
For used in hematology as staining solution to examine reticulocytes in blood film.
“เรทติคิวโลไซต์ (reticulocyte) คือเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนระยะสุดท้ายที่ไม่มีนิวเคลียส (nucleus) แต่ยังคงมีกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid, RNA) อยู่ในไซโตพลาสซึม RNA จะมีมากในเรทติคิวโลไซต์ตัวอ่อนและลดปริมาณลงเมื่อเซลล์แก่ขึ้น จำนวนเรทติคิวโลไซต์ที่ตรวจพบในกระแสเลือด บ่งชี้ประสิทธิภาพการสร้างเม็ดเลือดแดงของไขกระดูก จึงใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการรักษาภาวะโลหิตจางได้

:: หลักการ ::
Reticulocyte คือ เม็ดเลือดแดงอ่อน ระยะที่เพิ่งขับนิวเคลียสออกจากเซลล์ ระยะนี้ไรโบโซมจะมี RNA เป็นส่วนประกอบมากที่สุด และจะลดลงเรื่อย ๆ จนหมดไปเมื่อเจริญเต็มที่เป็นเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte) เมื่อย้อมด้วยสี Brilliant Cresyl Blue  RNA ในเซลล์เม็ดเลือดจะติดสีเห็นเป็นกลุ่มเล็กหรือใหญ่กระจายไปทั่ว หรือบางทีจะเห็นติดสีเป็นร่างแห ระยะที่เม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่เป็น Erythrocyte อาจจะยังพบก้อน RNA นี้เป็นจุดเดียว หรือ 2-3 จุดได้ ซึ่งไม่นับเป็น Reticulocyte
สีย้อมเรทติคิวโลไซต์ 50 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Brilliant Cresyl Blue Solution 50 ml.