HDCT (CT Scan) Mobile High Definition Computed Tomography (HDCT) for VET

฿15,000,000.00

หมวดหมู่: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share from This to your

High Definition Computed Tomography  HDCT

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับสัตว์ชนิดความละเอียดสูง แบบเคลื่อนย้ายได้

 Mobile High Definition Computed Tomography (HDCT) for VET

  1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดที่มีความละเอียดสูงและประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง พร้อมท้ังให้ปริมาณรังสีที่ต่ำ มีโปรแกรมการตรวจที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการ วินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย เช่น โปรแกรมประมวลผลการตรวจแบบ 3 มิติ (3D), ภาพตัดแนวขวาง (Axial) หรือ แนวระนาบ (Coronal) ได้ สามารถปรับปรุง (upgrade) และ เพิ่มเติมโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในอนาคต พร้อมทั้งยังสามารถใช้ในการทำ Fluoroscopy และDigital Radiography (DR) ได้ในเครื่องเดียวกันโดยที่ตัวเครื่องพร้อมรองรับระบบการจัดเก็บและเรียกดูภาพ (PACS) ได้

  1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความละเอียดสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้เทคโนโลยีทันสมัยแบบ Flat Panel CT Scan ซึ่งออกแบบมาใช้กับสัตว์โดยเฉพาะ ไม่มีการดัดแปลงมาจากเครื่องอื่นๆ มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกินและตก  (Over and Under Voltage Protection ) สามารถสร้างภาพความละเอียดสูงเชิงปริมาตร เพื่อใช้ตรวจอวัยวะส่วนต่างๆได้ทั่วตัว โดยตัวเครื่องสามารถทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ

2.1        Computed Tomography (CT Scan)

2.2        Fluoroscopy

2.3        Digital Radiography (DR)

  1. 3. ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่อง ประกอบด้วย

3.1        เตียงตรวจแบบแข็ง และ แบบ อ่อน อย่างละ 1 ชุด

3.2        ช่องรับผู้ป่วย (Gantry)

3.3        เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-Ray Generator)

3.4        หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)

3.5        แผ่นรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat Panel Detector)

3.6        มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด มีหน่วยวามจำเก็บข้อมูล มีอุปกรณืเก็บข้อมูลชนิด Hard disk drive สำหรับเก็บข้อมูลดิบ (Raw data) ข้อมูลภาพ (Image data) และมีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องซึ่งสามารถแสดงผลบนจอภาพ

3.7        มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง (Technical console) ประกอบด้วยแผงควบคุมติดตั้งบนโต๊ะควบคุมพร้อมจอภาพ สำหรับสั่งงานและแสดงผล

3.8        ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz

  1.  คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1        เครื่องกำเนิดรังสี เป็นชนิดให้รังสีแบบต่อเนื่องและให้เป็นช่วงๆ (Continuous and Pulsed X-Ray Beam) ใน mode CT Scan ทำงานแบบ Cone Beam

4.1.1     ให้ค่าพลังงานสูงสุด (Maximum output capacity) ที่ 15 KW

4.1.2     ให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum tube current) ที่ 120 mA

4.2        อุปกรณ์รับรังสี (Detector)

4.2.1     เป็นแบบ Flat Panel Detector ขนาด 26cm X 21cm

4.2.2     สามารถเลือกตรวจได้แบบ Fast Mode, Find Mode และ Panoramic mode

4.2.3     เลือกขนาด FOV ต่อ 1 รอบการตรวจ (Stack) ได้ 2 ขนาด ที่ 18cm และ 28cm และ

ทำได้ 9 stack แบบต่อเนื่อง

4.3        ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry)

4.3.1     มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 57.5 cm

4.3.2     มีแสงเลเซอร์สำหรับการจัดตำแหน่องผู้ป่วย (Laser alignment light)

4.3.3     สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งที่ตัวเครื่อง (Gantry) และที่หน่วยควบคุม

(Technical console)

4.4        เตียงผู้ป่วย (Patient Table) มี 2 แบบ คือ

4.4.1     เตียงแบบแข็งทำจาก carbon fiber ขนาด 34cm X 180cm รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 80 kg

4.4.2     เตียงแบบอ่อน ทำจาก carbon fiber laminate ขนาด 54cm X 180cm

รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 80 kg

4.4.3     เมื่อประกอบเตียงเข้ากับตัวเครื่องแล้วสามารถปรับระของเตียง ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ด้วยมือ

โดยระบบแกนหมุน

4.5        ระบบการสแกนภาพและการสร้างภาพ (Scanning System)

4.5.1     CT Scan

4.5.1.1 ปรับขนาด FOV ได้ 2 ขนาด คือ 18cm และ 28cm ต่อ 1 stackและทำได้ ต่อเนื่อง 9 stack

4.5.1.2   ใช้เวลาในการ scan ต่ำสุดที่ 10 วินาที

4.5.1.3   ปล่อยรังสีแบบ Pulsed เพื่อลดปริมาณโดสของรังสี

4.5.1.4   ความเร็วในการ scan สูงสุดที่ 24 frame per sec (fps)

4.5.1.5   สามารถสแกนถาพได้ตั้งแต่ 200-1,440 ภาพ ต่อ 1 stack ขึ้นอยู่กับรูปแบบการตรวจ

4.5.2     Fluoroscopy

4.5.2.1   ขนาดภาพที่แสดง 26.5cm x 21.5cm

4.5.2.2   มีมีมุมในการตรวจตั้งแต่มุม 0°-360°

4.5.2.3   ระยะเวลาในการตรวจต่ำสุดที่ 10 วินาที

4.5.2.4   ปล่อยรังสีแบบ Pulsed เพื่อลดปริมาณโดสของรังสี

4.5.2.5   ภาพที่ได้เป็นแบบ High definition 2D real time image and fluoroscopy Video

4.5.3     Digital Radiography (DR)

4.5.3.1  ภาพถ่ายที่ได้ มีขนาด 26.5 X 21.5 cm

4.5.3.2  สามารถหมุณแกนของเครื่องตรวจได้ตั้งแต่ 0°-360° เพื่อความสะดวกและสามารถเห็นภาพผู้ป่วยในทุกมุมมองได้

  1. 5. อุปกรณประกอบใน 1 เครื่อง ประกอบด้วย

5.1        เครื่อง CT ติดตั้งบนฐานล้อ แบบเคลื่อนย้ายได้                     จำนวน              1          เครื่อง

5.2        ชุดควบคุมเครื่อง CT                                                          จำนวน              1          เครื่อง

5.3        เตียงตรวจแบบแข็ง                                                            จำนวน              1          ชุด

5.4        เตียงตรวจแบบอ่อน                                                           จำนวน              1           ชุด

5.5        อุปกร์สำ(รองไฟฟ้า) ขนาด 4KVA                                        จำนวน             1          ชุด

5.6        ฉากกั้นรังสี ขนาด 90 X 185 cm บุตะกั่วไท่น้อยกว่า 0.5 mm จำนวน             1          บาน

5.7        เสื้อคลุมตะกั่วแบบเต็มตัว พร้อมที่แขวน                                จำนวน              1          ชุด

  1. เงื่อนใขเฉพาะ

6.1        การติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิงเตอร์ทำโดยช่างผู้เชื่ยวชาญผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

6.2        รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นส่วน เป็นเวลา 2 ปี และส่งช่างเข้ามาตรวจเช็คให้เป็นประจำทุก 4 เดือน

ตลอดระยะเวลารับประกัน

6.3        มีทีมผู้ชำนาญการใช้งานเครื่องมาแนะนำการใช้งานให้กับทางผู้ซื้อ

6.4        มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงให้อย่างละ 1 ชุด

6.5        รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการทำห้องตรวจไม่รวมอยู่ในเงื่อนใขนี้

 

เอกสารประกอบเครื่อง คุณสมบัติ และ การนำเสนอ