Lead Gloves

฿2,750.00

รหัสสินค้า: XRAY-GLOVE-2P หมวดหมู่: , , , ,

คำอธิบาย

Share from This to your

ถุงมือป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ ถุงมือป้องกันรังสี X-RAY ใช้สำหรับป้องกันรังสี X-RAY
เหมาะสำหรับบริเวณที่มีการใช้รังสีเอกซเรย์
มีช่องสำหรับนิ้ว สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Lead Gloves ถุงมือป้องกันรังสี X-RAY 0.5 mmPb Model B