ลดราคา!

Endotracheal tube V-Gel

฿2,690.00

รหัสสินค้า: EN-TUBE-CAT5 หมวดหมู่: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share from This to your

ท่อสอดคอแบบชุด สำหรับ 1 ชุดมี 5 ชิ้น

สามารถปิดหลอดอาหารได้ ลดการไอ สำลัก สำรอกอาหาร

  • ลดการเกิด laryngospasm
  • ลดการใช้ gel สำหรับการสอดท่อ
  • ลดอัตราการเสี่ยงสอดท่อเข้าขั่วปอด
  • ลดความเสี่ยงในการเสียหายของหลอดลม

Endotracheal tube V-Gel
Cutting-edge technology for tracheal anesthesia in the veterinary field
●Completely cover the inside of the larynx & epiglottis cartilage (spread)
●Better air tightness ~ better air supply
● Safer and more available space for the oral cavity
● Reduced fixed wings for easier intubation
●Create a more appropriate size of intubation according to the size of the sick animal
● Regardless of length and size
●Eliminate the inflatable bag, making the artificial ventilation better
●Low dead space connector
Product advantages

Direct blind insertion
Blind intubation directly into the patient’s airway while completely sealing the esophagus, which greatly saves intubation time
Intubation is completely intact 2
No damage to the trachea and esophagus and avoid wasting of anesthetic gas
No adverse reactionsc
Does not cause laryngospasm, coughing, vomiting or stridor in animals
16 times the smoothness of breathing:
Breathing smoothness is 16 times smoother than endotracheal intubation
Simple and easy operation’o
Provide veterinarians with a healthy and relaxing work environment
use o multiple times
Cost-effective, can be used up to 40 times
Precautions
This product can be used up to 40 times, not unlimited use.
Wash with detergent after use, rinse thoroughly, dry and return to packaging for storage.

ท่อสอดคอแบบชุด ชุดท่อสอดคอ